Un diálogo de Bravo con Moldavsky en modo Overload.